ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρέχουμε τα μέσα για την καλύτερη υποστήριξη της επιχείρησης σας και την προώθηση του brand σας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Στρατηγικός σχεδιασμός επικοινωνίας
  • Σχεδιασμός μέσων διαφήμισης
  • Online Marketing
  • Δημόσιες σχέσεις
  • Προώθηση Πωλήσεων
  • Virtual Events